Некатегоризирани Archives - Dr. Ivaylo Tzvetkov MD, PhD Bariatric Surgeon

Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 - Новия стандарт при Индекс на Телесна маса под 35.0


Иновативна операция за лечение на Диабет тип 2 През юни 2020 година за първи път в България хирургът д-р Ивайло Цветков  направи операцията Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass /Ръкавна резекция и чревно разделяне на пасажа от храна през стомаха/. Тази операция се прилага освен за хирургично лечение на болестно Read more

Получете най-доброто качество на най-ниски цени


Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната Федерация за Хирургия на Болестното Затлъстяване / IFSO/ с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европ за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за Read more

Как се подобрява здравето и качеството на живот след операция за отслабване


Мета-анализ на различните модификации на Метаболитната/ Бариатрична Хирургия  / МХ/ показва честота на ремисия на хипергликемията от 70-72% (6) Две рандомизирани проучвания установиха успоредно, че МХ постига по-добър гликемичен контрол при пациенти със затлъстяване и ДТ2 отколкото оптималната медикаментозна терапия. За двегодишен период на проследяване след МХ ремисия на Read more

Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 – Новия стандарт при Индекс на Телесна маса под 35.0

Некатегоризирани  

Иновативна операция за лечение на Диабет тип 2
През юни 2020 година за първи път в България хирургът д-р Ивайло Цветков  направи операцията Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass /Ръкавна резекция и чревно разделяне на пасажа от храна през стомаха/. Тази операция се прилага освен за хирургично лечение на болестно затлъстяване и при пациенти с Индекс на Телесната Маса под 35.0 със съпътстващо заболяване Захарен Диабет тип 2.

Комбинацията от ръкавна резекция със стомашно-илеална би-партиция и анастомоза (The single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass) е иновативна операция в метаболитната хирургия, базирана на комбинация от мини стомашен байпас и операция на Santoro, при която ръкавната резекция на стомаха е последвана от стомашно-чревна връзка. Съчетава се ръкавна резекция на стомаха и стомашно-илеална бримкова връзка, а не Roux-en-Y стомашно-чревна анастомоза на 250 см от цекума на дебелото черво. Секрецията на грелин е намалена и потокът на храна през гастро-илеостомията вместо през пилора се хипотетично пренасочва през тънкото черво, за да се намали стимулацията на хормоните и жлъчните киселини в долните отдели на тънкото черво, а не в горната му част.

Подобно на операцията на Santoro SASI е описанa като по-безопасна и по-лесна технически за изпълнение от дуоденалното изключване /DS/ и води до ефективно отслабване без дефицит на хранителни вещества или екстремна загуба на калории. Дванадесетопръстникът и папилата са ендоскопски достъпнии и това позволява ендоскопски интервенции при наличие на холедохолитиаза или камъни в панкреасния канал или при необходимост от ендоскопска ехография.

Още на третия ден кръвните захари на пациента са нормализираха и до един месец след операцията те са нормални. Пациентъти не приема никакви медикаменти за дибет след операцията. Наблюдава се и сваляне на килограми.

Иновативният метод за хирургично лечение на затлъстяване в болница ВИТА дава нова надежда на многобройните пациенти със Захарен Диабет тип 2 и Индекс на Телесна маса в диапазона от 27.0 до 50.0. Основно изискване за успешно хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 е пациентите да бъдат оперирани до 9 години след откриване на заболяването според редица международни рандомизирани проучвания. Съгласно особеностите на


Постоперативни препоръки за здравословно хранене

Некатегоризирани, Статии  

След стомашен байпас операция е необходима пълна, със стриктен план постоперативна диета да бъде следвана. Основната линия е че стомаха ви след операциятя трябва да заздравее правилно. Някои храни могат да нарушат процеса на зарастване, могат да изложат на излишен стрес на резекционните линии и да доведат до “leak” / инсуфициенция/ на резекционните линии.
Диетата за пост-оперативна стомашен байпас пациент се състои от четири етапа:

Прочети повече


Затлъстяване и сърдечни увреждания

Некатегоризирани, Статии  

Изследователите на Института Johns Hopkins доказват, че броят на годините, прекарани с наднормено тегло или със затлъстяване, изглежда „се прибавят“ кaто отделен рисков фактор, който прави хората с по-дълга история на наднормено тегло или болестно затлъстяване по-вероятно да имат по-висок стойности на химическия маркер сърдечен тропонин Т (hs-cTnT). Той е известен като показател за така наречените „тихи“ сърдечни увреждания. Концентрацията му е с висока чувствителност и в пъти в повече при хора с болестно затлъстяване отколкото при тези с по-кратка история на болестно затлъстяване или с нормално тегло. Това показа анализ на клиничните данни, събрани от повече от 9000 души. Изследването „История на теглото и субклинични увреждания на миокарда“, публикувано в Clinical Chemistry, показва, че поддържането на здравословно тегло през целия живот е важно за поддържане на здравето на сърцето и минимизиране на щетите с напредване на възрастта на хората.

Авторите предупреждават, че тяхното проучване не е предназначено да намира или измерва директна причинно-следствена връзка между наднорменото тегло в дългосрочен план и по-високия риск от сърдечни заболявания, а да хвърли светлина върху възможните взаимоотношения между двете.

Прочети повече


12-годишните проследяващи данни показват T2DM ремисия за RYGB

Некатегоризирани, Статии  

При пациенти с тежко затлъстяване, стомашно-байпас Roux-en-Y се свързва с трайни ползи, според 12-годишните последващи резултати от наблюдателно проспективно проучване, публикувано в New England Journal of Medicine.
Изследователи, ръководени от д-р Тед Д. Адамс от Интермаунт Джуъл Център в Солт Лейк в Солт Лейк Сити, и колегите си съобщават 12-годишни проследяващи данни за 1 156 пациенти с тежко затлъстяване в три групи: 418 пациенти са претърпели лечение с Roux-en- (хирургична група), 417 пациенти са се опитали, но не са претърпели хирургична операция (нехирургична група 1), а 321 пациенти не са се опитали да се лекуват (не-хирургична група 2).
Изследователите извършиха клинични изследвания на изходно ниво и на две години, шест години и 12 години, за да установят наличието на диабет тип 2, хипертония и дислипидемия.

Прочети повече


Метаболитна хирургия за лечение на Диабет тип 2 при пациенти с болестно затлъстяване /0бзор/

Некатегоризирани  

 

Ивайло Цветков, MD, PhD, FRCS /Eng/

Консултант по Горно-интестинална и Лапароскопска Хирургия

Кралска Болница- Борнемут, Великобритания

Гост-хирург Болница „Вита“ София

Метаболитнатаа хирургия (МХ) за контрол на диабет тип 2 (ДТ2) при пациентите със затлъстяване бе класифицирана сред 10-те най-значими медицински постижения на 2013 година от американската Cleveland Clinic – Охайо Хирургична Асоциация, САЩ. (2).

Според указанията на Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 2011 година (3, 4), МХ представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективнио средство за хирургично лечение:

– подходящо терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и високо степенно затлъстяване (BMI=/<35 kg/m2 – при европеидната раса)

– подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и лека до умерена степен на затлъстяване (BMI между 30 и 35 kg/m2 – при европеидната раса), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване

Метаболитната хирургия води до значими здравни ползи като понижаване на хипергликемията или дори до нормализиране на стойностите на кръвната захар, до намаляване на артериалното налягане и холестерола както и до подобряване на обструктивната сънна апнея и на свързаните с диабета микро- и макроваскуларни усложнения. Поради това, IDF определя тази хирургия като „бариатрично-метаболитна” или „интервенционална диабетология”.

МХ е свързана с подобряване на контрола на ДТ2 (понижаване на кръвната глюкоза и намаляване на броя или преустановяване на приема на антидиабетни медикаменти) и до забавяне на прогресията на нарушения глюкозен толеранс при пациентите с Диабет от втори тип  и тежка степен на затлъстяване. Този начин на лечение е икономически ефективен при пациентите с ДТ2 и затлъстяване. При случаите с високо степенно затлъстяване, провеждането на БХ води до понижаване и на общата смъртност.

Прочети повече


Хепатотоксичност, предизвикана от билкови препарати

Некатегоризирани  

През последните години нарастват съобщенията за хепатотоксични реакции от билкови препарати и хранителни добавки, приемани за корекция на теглото и проявите на метаболитен синдром. Ние докладва- ме 2 случая на остро токсично чернодробно увреждане (остър хепатит) от смесен тип. Диагнозата е по- ставена на базата на критериите за лекарствено индуцирано чернодробно заболяване, приети от Българско- то дружество по астроентерология и е изключена друга причина за чернодробното увреждане. При първия случай – жена на 39 г. възможна причина за наблюдаваната хепатотоксична реакция е приемът на „Липоре- дукт плюс”, който съдържа сух екстракт от стрък от цариче, кори от зърнастец, корени от ревен, корени от сена, както и ябълков оцет на прах, а при втория (жена на 36 г.) – билковата комбинация „Златно чудо” която включва пчелен мед, екстракти от елеутерокок, червена боровинка, глог, бял равнец, лайка, бял трън и ленено семе. Проследяването на пациентките показа благоприятен изход с отзвучаване на симптомите и нормализиране на чернодробните ензими, билирубина и протромбиновото време. Лицата с наднормено тегло, затлъстяване и чернодробна стеатоза или друго чернодробно заболяване трябва да бъдат предупреж- давани за възможни нежелани реакции при прием на билкови препарати. Те трябва да се търсят активно. Незабавното спиране на приема на подозираното хепатотоксично вещество ще намали тежките случаи.

Прочетете цялата статия по-долу:

Bioproducts Toxic for Obesity Reduction


Епидемията на затлъстяването!

Некатегоризирани  

Проучване на нововъзникващи стратегии за контрол на теглото и намаляване на риска от CME / CE

Джордж Брей, MD, MACP; Робърт Кушнер, MD; Donna Ryan, MD, FACP; Луи Aronne, MD, FACP

CME / CE Издаден: 12.28.2009; Важи за кредит чрез 28.12.2010

Това CME / CNE / Комисия на ЕП дейност се основава на слайдове и лекции, представени от преподаватели в симпозиум „епидемията на затлъстяването! Проучване възникващи стратегии за контрол на теглото, намаляване на риска“ на 26 октомври 2009 г. в Marriott Wardman Park Hotel във Вашингтон , окръг Колумбия.
Прочети повече


Хирургично лечение на болезнено затлъстяване / бариатрична хирургия /

Некатегоризирани   , , ,

РЕЗЮМЕ

на началния 5 годишен опит: 2005 – 2009 година

Болезненото затлъстяване е мултифакторно заболяване, при което важна роля играят наследствеността и условията на околната среда. Бариатричната хирургия не лекува причината за болезненото затлъстяване, но към момента се явява най-ефективния метод за значително редуциране на телесното тегло. В своята практика приложих основно 4 вида хирургични операции за редуциране на килограмите  при Индекс на телесно тегло над 35:

а/ поставяне на “Gastric banding” пръстен – 81 болни
б/ вертикална гастропластика – 114 болни
в/ ръкавична резекция на стомах – 15 болни
г/ стомашен бай-пас – 76 болни

Прочети повече