Архив по месеци: януари 2019

Получете най-доброто качество на най-ниски цени

януари 28th, 2019 (Няма коментари)

Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната Федерация за Хирургия на Болестното Затлъстяване / IFSO/ с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европ за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за подобен вид операции. Извършил е над […]

Как се подобрява здравето и качеството на живот след операция за отслабване

януари 28th, 2019 (Няма коментари)

Мета-анализ на различните модификации на Метаболитната/ Бариатрична Хирургия  / МХ/ показва честота на ремисия на хипергликемията от 70-72% (6) Две рандомизирани проучвания установиха успоредно, че МХ постига по-добър гликемичен контрол при пациенти със затлъстяване и ДТ2 отколкото оптималната медикаментозна терапия. За двегодишен период на проследяване след МХ ремисия на диабета е била наблюдава при 75% […]

Кои пациенти са показани за хирургия за отслабване?

януари 28th, 2019 (Няма коментари)

Според указанията на Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 2011 година (3, 4), МХ представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективнио средство за хирургично лечение: – подходящо терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и високо степенно затлъстяване (BMI=/<35 […]

Епидемията на болестното затлъстяване – световно бедствие към 2030 година

януари 28th, 2019 (Няма коментари)

В България бариатрична и метаболитна хирургия са били развивани през 80те години на миналия век, като в 4 болници са прилагани разновидности на илео-илеалните бай-пасове или некоригируемя стомашен пръстен и само в една /проф. Баев/ е прилагана операцията на Скопинаро – билио-панкреасната диверсификация. Има и защитена дисертация на такава тема през 1984 година в тогавашната […]