Презентации Archives - Dr. Ivaylo Tzvetkov MD, PhD Bariatric Surgeon

Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 - Новия стандарт при Индекс на Телесна маса под 35.0


Иновативна операция за лечение на Диабет тип 2 През юни 2020 година за първи път в България хирургът д-р Ивайло Цветков  направи операцията Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass /Ръкавна резекция и чревно разделяне на пасажа от храна през стомаха/. Тази операция се прилага освен за хирургично лечение на болестно Read more

Получете най-доброто качество на най-ниски цени


Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната Федерация за Хирургия на Болестното Затлъстяване / IFSO/ с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европ за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за Read more

Как се подобрява здравето и качеството на живот след операция за отслабване


Мета-анализ на различните модификации на Метаболитната/ Бариатрична Хирургия  / МХ/ показва честота на ремисия на хипергликемията от 70-72% (6) Две рандомизирани проучвания установиха успоредно, че МХ постига по-добър гликемичен контрол при пациенти със затлъстяване и ДТ2 отколкото оптималната медикаментозна терапия. За двегодишен период на проследяване след МХ ремисия на Read more

Ендоскопска терапия на затлъстяването с BioEnterics Intragastric balloon

Презентации  

История на балона : Tarpon Springs
1987 Конгрес по Затлястяване “Tarpon Springs” (USA)
Научна конференция с 75 международни експерти – гастроентеролози, хирурзи, диетолози, и технолози разработват консенсус за терапевтично поведение

Вижте цялата презентация: 
Презентация


Съвременни изисквания за контрол на въздушната среда в операционната зала

Презентации  
  • Проблемът със стерилността в операционните зали датира от началото на XIX век, когато Игнац Земелвайс и Джоузеф Листер поставят основите на асептиката и антисептиката.
  • Близо два века по-късно проблемите са далеч по-различни, но също така не по-маловажни по отношение стерилността и превенцията на операционните зали от външно и вътреболнично замърсяване.
  • Социалистическият модел на здравеопазване в България през последните 50 години ни отдалечи значително от развитите страни по отношение проектиране, изгражда-не, оборудване и спазване на основни правила при контрола на стерилността в операционната зала.

 

Вижте цялата презентация: 

Презентация


Бариатрична хирургия пет годишен опит за и против приложението и

Презентации  
Ивайло Цветков, Йордан Бирданов, Иван Юруков, Красимир Шопов
Хирургично Отделение
МБАЛ “ Доверие”София

 

Бариратричната хирургия – тоест хирургията за отслабване при пациенти с Индекс на Телесното Тегло над 35 е възникнала като такава през 1978 година в САЩ.
Мейсън забелязал, че пациенти след резекция на стомаха по Билрот 2 или гастректомия губят занчителна част от теглото си.
Бариатричната хирургия в наши дни се явява в развитите страни важен елемент от стратегията им за национална сигурност. / Доклад на Пентагона от февруари 2010 г./

1. През 2006 година в САЩ са били извършени 150 000 стомашни бай-паса за редуциране на теглото при болестно затлъстяли пациенти, а през 2008 година 220 000 бариатрични операции.
2. В Западна Европа тези процедури са 3 пъти по-малко, но за сметка на това са били поставени над 14 000 “ Lap-band” системи през 2006 година и през 2008 година са осъществени 46 000 операции за отслабване.

Бариатричната хирургия не лекува причината за болестното затлъстяване, но към момента се явява най-ефективния метод за значително редуциране на телесното тегло.
Може би в близко бъдеще ще може да се контролират хормоните, отговорни за болезненото затлъстяване и необходимостта от такъв тип лечение.
До тогава обаче тя ще си остане метод на лечение без алтернатива.
Този факт се потвърждава от рандомизираните проучвания по проблема през последните 10 години.

Вижте цялата презентация:

Презентация