Статии - Dr. Ivaylo Tzvetkov MD, PhD Bariatric Surgeon

Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 - Новия стандарт при Индекс на Телесна маса под 35.0


Иновативна операция за лечение на Диабет тип 2 През юни 2020 година за първи път в България хирургът д-р Ивайло Цветков  направи операцията Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass /Ръкавна резекция и чревно разделяне на пасажа от храна през стомаха/. Тази операция се прилага освен за хирургично лечение на болестно Read more

Получете най-доброто качество на най-ниски цени


Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната Федерация за Хирургия на Болестното Затлъстяване / IFSO/ с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европ за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за Read more

Как се подобрява здравето и качеството на живот след операция за отслабване


Мета-анализ на различните модификации на Метаболитната/ Бариатрична Хирургия  / МХ/ показва честота на ремисия на хипергликемията от 70-72% (6) Две рандомизирани проучвания установиха успоредно, че МХ постига по-добър гликемичен контрол при пациенти със затлъстяване и ДТ2 отколкото оптималната медикаментозна терапия. За двегодишен период на проследяване след МХ ремисия на Read more

Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 – Новия стандарт при Индекс на Телесна маса под 35.0

Некатегоризирани  

Иновативна операция за лечение на Диабет тип 2
През юни 2020 година за първи път в България хирургът д-р Ивайло Цветков  направи операцията Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass /Ръкавна резекция и чревно разделяне на пасажа от храна през стомаха/. Тази операция се прилага освен за хирургично лечение на болестно затлъстяване и при пациенти с Индекс на Телесната Маса под 35.0 със съпътстващо заболяване Захарен Диабет тип 2.

Комбинацията от ръкавна резекция със стомашно-илеална би-партиция и анастомоза (The single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass) е иновативна операция в метаболитната хирургия, базирана на комбинация от мини стомашен байпас и операция на Santoro, при която ръкавната резекция на стомаха е последвана от стомашно-чревна връзка. Съчетава се ръкавна резекция на стомаха и стомашно-илеална бримкова връзка, а не Roux-en-Y стомашно-чревна анастомоза на 250 см от цекума на дебелото черво. Секрецията на грелин е намалена и потокът на храна през гастро-илеостомията вместо през пилора се хипотетично пренасочва през тънкото черво, за да се намали стимулацията на хормоните и жлъчните киселини в долните отдели на тънкото черво, а не в горната му част.

Подобно на операцията на Santoro SASI е описанa като по-безопасна и по-лесна технически за изпълнение от дуоденалното изключване /DS/ и води до ефективно отслабване без дефицит на хранителни вещества или екстремна загуба на калории. Дванадесетопръстникът и папилата са ендоскопски достъпнии и това позволява ендоскопски интервенции при наличие на холедохолитиаза или камъни в панкреасния канал или при необходимост от ендоскопска ехография.

Още на третия ден кръвните захари на пациента са нормализираха и до един месец след операцията те са нормални. Пациентъти не приема никакви медикаменти за дибет след операцията. Наблюдава се и сваляне на килограми.

Иновативният метод за хирургично лечение на затлъстяване в болница ВИТА дава нова надежда на многобройните пациенти със Захарен Диабет тип 2 и Индекс на Телесна маса в диапазона от 27.0 до 50.0. Основно изискване за успешно хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 е пациентите да бъдат оперирани до 9 години след откриване на заболяването според редица международни рандомизирани проучвания. Съгласно особеностите на


Получете най-доброто качество на най-ниски цени

Статии  

Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната Федерация за Хирургия на Болестното Затлъстяване / IFSO/ с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европ за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за подобен вид операции. Извършил е над 780 операции за отслабване през последните 12 години със среден процент на усложнения 0.5%. Той прилага индивидуален подход по отношение на вида хирургия или лечение на болестното затлъстяване при всеки пациент, съобразени с личностните му и индивидуални особености. Цената на предлаганите операции за отслабване е една от най-ниските в Европа и България, но това не е за сметка на качеството на предлаганата услуга, а за сметка на внедрената така наречена система за бързо възстановяване на пациента след операция за отслабване.


Как се подобрява здравето и качеството на живот след операция за отслабване

Статии  

Мета-анализ на различните модификации на Метаболитната/ Бариатрична Хирургия  / МХ/ показва честота на ремисия на хипергликемията от 70-72% (6) Две рандомизирани проучвания установиха успоредно, че МХ постига по-добър гликемичен контрол при пациенти със затлъстяване и ДТ2 отколкото оптималната медикаментозна терапия. За двегодишен период на проследяване след МХ ремисия на диабета е била наблюдава при 75% от пациентите с гастрален байпас (RYGB) и при 95% от тези с ,,ръкавична” гастректомия и при нито един от медикаментозно лекуваните. Нива на гликиран хемоглобин A1c (HbA1c) <6% за една година са успели да постигнат 42% от участниците с проведен RYGB и 37% от тези с ,,ръкавична” гастректомия в сравнение с 12% от болните на медикаментозно лечение, посочиха резултатите от проучването STAMPEDE.

На конференция на американската Southern Surgical Association през декември 2012 бяха представени резултатите от обсервационно проучване, които показаха понижаване със 78% на микроваскуларните, с 61% на макроваскуларните усложнения и със 75% на другите съдови инциденти (след 20-месечно проследяване) при пациенти с ДТ2 и умерено до тежко затлъстяване след проведена МХ.

Според резултатите от ретроспективно кохортно проучване при болни с високо степенно затлъстяване и ДТ2 извършването на стомашен байпас може да доведе до начална пълна ремисия на гликемичното нарушение при 68.2% от случаите (средна продължителност на ремисията 8.3 години), но при около една трета от тях заболяването прогресира (лабораторни данни за хипергликемия или нужда от прием на глюкозо-понижаващи средства за поддържане на гликемичния контрол) отново в рамките на пет години.

Значимите предиктори за пълна ремисия и повторна прогресия (рецидив) са били лошият преоперативен гликемичен контрол и голямата продължителност на метаболитното нарушение, известни сега като DIAREM скала. През последните 10 години Метаболитната хирургия става най-бързо развиващата се хирургия в съвременния свят. Причините за това са както икономически, така и чисто медицински. Според проф. Джеймс от Оксфърд : „Болестното затлъстяване е нормален реактивен отговор на човешкия организъм в резултат на промените в околната среда и на промените в начина на хранене и състава на консумираните храни“.  Проучвания във Великобритания показват, че ако пациент с болестно затлъстяване се оперира до 1 година от поставянето на тази диагноза, на третата година данъкоплатците спестяват между 12 и 15 хил. паунда от лечение на придружаващите заболявания в резултат на приложеното хирургична интервенция, а на петата година тази сума скача на 25 хил. паунда /13/. Само за сравнение – в САЩ през 2010 година са извършени 200 000 операции за отслабване и са отстранени 176 000 жлъчни мехура. Тоест през последните 3 години в страна с 64,2% от населението с болестно затлъстяване, тези операции са най-честите коремни операции.


Кои пациенти са показани за хирургия за отслабване?

Статии  

Според указанията на Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 2011 година (3, 4), МХ представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективнио средство за хирургично лечение:

– подходящо терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и високо степенно затлъстяване (BMI=/<35 kg/m2 – при европеидната раса)

– подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и лека до умерена степен на затлъстяване (BMI между 30 и 35 kg/m2 – при европеидната раса), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване

МХ включва различни оперативни процедури върху горния отдел на гастро-интестиналния тракт, които имат за цел да постигнат значителна загуба на тегло и да поддържат тази загуба в дългосрочен план. МХ може да бъде рестриктивна, малабсорбционна или комбинация от двете.

Рестриктивните процедури намаляват обема на стомаха, като по този начин по-рано се получава усещането за ситост и се ограничава общият калориен прием. Пациентите са неспособни да преяждат, поради появата на значителен дискомфорт и гадене.

Малабсорбтивните процедури създават отделни ,,пътища” в гастро-интестиналния тракт за храната и жлъчната/панкреасната секреция. Така се получава сравнително къс тънкочревен участък за ензимно смилане и абсорбция на хранителните вещества.


Епидемията на болестното затлъстяване – световно бедствие към 2030 година

Статии  

В България бариатрична и метаболитна хирургия са били развивани през 80те години на миналия век, като в 4 болници са прилагани разновидности на илео-илеалните бай-пасове или некоригируемя стомашен пръстен и само в една /проф. Баев/ е прилагана операцията на Скопинаро – билио-панкреасната диверсификация. Има и защитена дисертация на такава тема през 1984 година в тогавашната болница ИСУЛ София от проф. Дерижан /10/. С изключение на операцията, извършвана от проф. Баев, всички останали оперативни техники, прилагани в България през онзи период, са отхвърлени и напълно забранени в целия свят през 1991 година – Таблица 3 /11/. Различни проучвания са доказали, че те са опасни за здравето на пациентите и намаляването на тегло е било свързано с прекалено големи метаболитни разстройства, които не е било възможно да бъдат компенсирани в амбулаторни или болнични условия.

През последните 10 години бариатричната хирургия става най-бързо развиващата се хирургия в съвременния свят. Причините за това са както икономически, така и чисто медицински. Според проф. Джеймс от Оксфърд : „Болестното затлъстяване е нормален реактивен отговор на човешкия организъм в резултат на промените в околната среда и на промените в начина на хранене и състава на консумираните храни” /12/.  Проучвания във Великобритания показват, че ако пациент с болестно затлъстяване се оперира до 1 година от поставянето на тази диагноза, на третата година данъкоплатците спестяват между 12 и 15 хил. паунда от лечение на придружаващите заболявания в резултат на приложеното хирургична интервенция, а на петата година тази сума скача на 25 хил. паунда /13/. Само за сравнение – в САЩ през 2010 година са извършени 200 000 операции за отслабване и са отстранени 176 000 жлъчни мехура/14/. Тоест през последните 3 години в страна с 64,2% от населението с болестно затлъстяване,  тези операции са най-честите коремни операции. През 2011 година в Лондон 37% от децата до 11 години са вече с болестно затлъстяване. Ако през последните 20 години на миналия век СПИН-ът бе бича на съвременния свят, то през 30те години на този век болестното затлъстяване и захарния диабет тип 2 ще са най-разпространените болести в световен мащаб и ще обхванат над 500 млн от населението на планетата /15/. Великобритания е най-засегната от проблема с болестното затлъстяване от страните в Европа/16/. Според проучване на британскотото хирургично дружество за лечение на болестното затлъстяване/BOMSS/ и института за социална медицина, ако Великобритания през следващите 3 години не извършва поне 300 000 операции за отслабване годишно и около 500 000 операции след 5 години, има реална опасност здравната система на страната да фалира поради невъзможност да изплаща лечението на усложненията на пациенти с болестно затлъстяване /17,18,19/. Икономически погледнато хиругичното лечение на болестното затлъстяване се явява най-ефективния метод за медицинско лечение на социално значимо заболяване. Не е сериозно изобщо да коментираме всички останали методи за намаляване на теглото поради убедителни медицински базирани доказателства, че този метод е най-ефективен през годините и с най-малко странични ефекти за здравето на пациента /20/. Като доказателство ще приведем факта, че почти всички лекарства, известни на пазара като средства за редукция на тегло – “Сибутрамин”, “Линдакса”  вече са забранени за употреба в повечето страни от Европа и Северна Америка и само „Ксеникал” е разрешен.Интересно под каква форма се разпространяват у нас продукти от рода на „Витаслим” и  има ли изобщо контрол върху тях? Според проучване в район Framingham, Масачутез /21/ болестното затлъстяване е заболяване на социалната комуникация. Изследвани са 12000 индивиди от 1971 до 2003 година и е доказано, че вероятността сред приятели, роднини и съпрузи на пациенти с болестно затлъстяване да се развие същото заболяване е увеличена съответно с 57,40 и 37%.

Логичен е въпросът къде е България в това отношение и дали наистина мнението на  представители на МЗ и НЗОК, че болестното затлъстяване изобщо не е проблем за страната е наистина официално? Това заболяване според НЗОК  се лекува само консервативно по съответната клинична пътека, а всякакъв вид хирургични интервенции са осакатяващи за пациента! Съгласно член 79 от Закона за здравето, както и Европейската харта за правата на пациента /22/ общоприетите и утвърдени методи за лечение в Европа са валидни и за България като страна член на европейския съюз. През 2006 година на 10ия световен конгрес по Ендоскопска хирургия в Берлин, Европейската Асоциация по Ендоскопска хирургия /EAES/ публикува „Европейски насоки за развитие на ендоскопската хирургия” /23/, базирани на 12 годишен  хирургичен опит в Европа. В това ръководство има основен раздел, посветен на хирургията за отслабване. Едва ли има у нас хирург, който би дръзнал да модифицира или видоизменя и на практика да експериментира с вариации на утвърдени в световната хирургична практика техники за бариатрична хирургия.

Съгласно утвърдени консенсуси на IFOS, EAES, Британския Национален Институт по клинична практика /NICE/ основните показания за този вид хирургия в Европейския съюз са посочени вече на Таблица 1.

Според различни социологически и епидемиологични проучвания болестното затлъстяване засяга близо 30% от населението над 18 години на страната ни, като сред децата до 14 години то е между 11 и 17,5%/24/. Едва ли може да приемем, че България е като остров в Европа, незасегнат от епидемята болестно затлъстяване. За съжаление в медицинските среди у нас почти не получи отзвук провелата се в Албена през 2011 година медицинска конференция на българския клон на BASORD / Българска Асоциация за изследване и лечение на болестното затлъстяване/.  Същата бе като сателитно мероприятие на Европейския конгрес на BASORD само седмица по-късно в Истанбул, Турция. Интересното е, че под натиска на тази нова епидемия и с усилията на BASORD, Европейският съюз отпуска всяка година средства за борба с болестното затлъстяване, но у нас както и много други евро пари и тези потъват в незнайни джобове и за какви ли не измислени палиативни средства за лечение, но не и по предназначение.


Постоперативни препоръки за здравословно хранене

Некатегоризирани, Статии  

След стомашен байпас операция е необходима пълна, със стриктен план постоперативна диета да бъде следвана. Основната линия е че стомаха ви след операциятя трябва да заздравее правилно. Някои храни могат да нарушат процеса на зарастване, могат да изложат на излишен стрес на резекционните линии и да доведат до “leak” / инсуфициенция/ на резекционните линии.
Диетата за пост-оперативна стомашен байпас пациент се състои от четири етапа:

Прочети повече


Затлъстяване и сърдечни увреждания

Некатегоризирани, Статии  

Изследователите на Института Johns Hopkins доказват, че броят на годините, прекарани с наднормено тегло или със затлъстяване, изглежда „се прибавят“ кaто отделен рисков фактор, който прави хората с по-дълга история на наднормено тегло или болестно затлъстяване по-вероятно да имат по-висок стойности на химическия маркер сърдечен тропонин Т (hs-cTnT). Той е известен като показател за така наречените „тихи“ сърдечни увреждания. Концентрацията му е с висока чувствителност и в пъти в повече при хора с болестно затлъстяване отколкото при тези с по-кратка история на болестно затлъстяване или с нормално тегло. Това показа анализ на клиничните данни, събрани от повече от 9000 души. Изследването „История на теглото и субклинични увреждания на миокарда“, публикувано в Clinical Chemistry, показва, че поддържането на здравословно тегло през целия живот е важно за поддържане на здравето на сърцето и минимизиране на щетите с напредване на възрастта на хората.

Авторите предупреждават, че тяхното проучване не е предназначено да намира или измерва директна причинно-следствена връзка между наднорменото тегло в дългосрочен план и по-високия риск от сърдечни заболявания, а да хвърли светлина върху възможните взаимоотношения между двете.

Прочети повече


12-годишните проследяващи данни показват T2DM ремисия за RYGB

Некатегоризирани, Статии  

При пациенти с тежко затлъстяване, стомашно-байпас Roux-en-Y се свързва с трайни ползи, според 12-годишните последващи резултати от наблюдателно проспективно проучване, публикувано в New England Journal of Medicine.
Изследователи, ръководени от д-р Тед Д. Адамс от Интермаунт Джуъл Център в Солт Лейк в Солт Лейк Сити, и колегите си съобщават 12-годишни проследяващи данни за 1 156 пациенти с тежко затлъстяване в три групи: 418 пациенти са претърпели лечение с Roux-en- (хирургична група), 417 пациенти са се опитали, но не са претърпели хирургична операция (нехирургична група 1), а 321 пациенти не са се опитали да се лекуват (не-хирургична група 2).
Изследователите извършиха клинични изследвания на изходно ниво и на две години, шест години и 12 години, за да установят наличието на диабет тип 2, хипертония и дислипидемия.

Прочети повече


Метаболитна хирургия за лечение на Диабет тип 2 при пациенти с болестно затлъстяване /0бзор/

Некатегоризирани  

 

Ивайло Цветков, MD, PhD, FRCS /Eng/

Консултант по Горно-интестинална и Лапароскопска Хирургия

Кралска Болница- Борнемут, Великобритания

Гост-хирург Болница „Вита“ София

Метаболитнатаа хирургия (МХ) за контрол на диабет тип 2 (ДТ2) при пациентите със затлъстяване бе класифицирана сред 10-те най-значими медицински постижения на 2013 година от американската Cleveland Clinic – Охайо Хирургична Асоциация, САЩ. (2).

Според указанията на Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 2011 година (3, 4), МХ представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективнио средство за хирургично лечение:

– подходящо терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и високо степенно затлъстяване (BMI=/<35 kg/m2 – при европеидната раса)

– подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и лека до умерена степен на затлъстяване (BMI между 30 и 35 kg/m2 – при европеидната раса), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване

Метаболитната хирургия води до значими здравни ползи като понижаване на хипергликемията или дори до нормализиране на стойностите на кръвната захар, до намаляване на артериалното налягане и холестерола както и до подобряване на обструктивната сънна апнея и на свързаните с диабета микро- и макроваскуларни усложнения. Поради това, IDF определя тази хирургия като „бариатрично-метаболитна” или „интервенционална диабетология”.

МХ е свързана с подобряване на контрола на ДТ2 (понижаване на кръвната глюкоза и намаляване на броя или преустановяване на приема на антидиабетни медикаменти) и до забавяне на прогресията на нарушения глюкозен толеранс при пациентите с Диабет от втори тип  и тежка степен на затлъстяване. Този начин на лечение е икономически ефективен при пациентите с ДТ2 и затлъстяване. При случаите с високо степенно затлъстяване, провеждането на БХ води до понижаване и на общата смъртност.

Прочети повече


Ендоскопска терапия на затлъстяването с BioEnterics Intragastric balloon

Презентации  

История на балона : Tarpon Springs
1987 Конгрес по Затлястяване “Tarpon Springs” (USA)
Научна конференция с 75 международни експерти – гастроентеролози, хирурзи, диетолози, и технолози разработват консенсус за терапевтично поведение

Вижте цялата презентация: 
Презентация