Статии - Страница 2 от 2 - Dr. Ivaylo Tzvetkov MD, PhD Bariatric Surgeon

Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2 - Новия стандарт при Индекс на Телесна маса под 35.0


Иновативна операция за лечение на Диабет тип 2 През юни 2020 година за първи път в България хирургът д-р Ивайло Цветков  направи операцията Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass /Ръкавна резекция и чревно разделяне на пасажа от храна през стомаха/. Тази операция се прилага освен за хирургично лечение на болестно Read more

Получете най-доброто качество на най-ниски цени


Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната Федерация за Хирургия на Болестното Затлъстяване / IFSO/ с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европ за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за Read more

Как се подобрява здравето и качеството на живот след операция за отслабване


Мета-анализ на различните модификации на Метаболитната/ Бариатрична Хирургия  / МХ/ показва честота на ремисия на хипергликемията от 70-72% (6) Две рандомизирани проучвания установиха успоредно, че МХ постига по-добър гликемичен контрол при пациенти със затлъстяване и ДТ2 отколкото оптималната медикаментозна терапия. За двегодишен период на проследяване след МХ ремисия на Read more

Съвременни изисквания за контрол на въздушната среда в операционната зала

Презентации  
  • Проблемът със стерилността в операционните зали датира от началото на XIX век, когато Игнац Земелвайс и Джоузеф Листер поставят основите на асептиката и антисептиката.
  • Близо два века по-късно проблемите са далеч по-различни, но също така не по-маловажни по отношение стерилността и превенцията на операционните зали от външно и вътреболнично замърсяване.
  • Социалистическият модел на здравеопазване в България през последните 50 години ни отдалечи значително от развитите страни по отношение проектиране, изгражда-не, оборудване и спазване на основни правила при контрола на стерилността в операционната зала.

 

Вижте цялата презентация: 

Презентация


Бариатрична хирургия пет годишен опит за и против приложението и

Презентации  
Ивайло Цветков, Йордан Бирданов, Иван Юруков, Красимир Шопов
Хирургично Отделение
МБАЛ “ Доверие”София

 

Бариратричната хирургия – тоест хирургията за отслабване при пациенти с Индекс на Телесното Тегло над 35 е възникнала като такава през 1978 година в САЩ.
Мейсън забелязал, че пациенти след резекция на стомаха по Билрот 2 или гастректомия губят занчителна част от теглото си.
Бариатричната хирургия в наши дни се явява в развитите страни важен елемент от стратегията им за национална сигурност. / Доклад на Пентагона от февруари 2010 г./

1. През 2006 година в САЩ са били извършени 150 000 стомашни бай-паса за редуциране на теглото при болестно затлъстяли пациенти, а през 2008 година 220 000 бариатрични операции.
2. В Западна Европа тези процедури са 3 пъти по-малко, но за сметка на това са били поставени над 14 000 “ Lap-band” системи през 2006 година и през 2008 година са осъществени 46 000 операции за отслабване.

Бариатричната хирургия не лекува причината за болестното затлъстяване, но към момента се явява най-ефективния метод за значително редуциране на телесното тегло.
Може би в близко бъдеще ще може да се контролират хормоните, отговорни за болезненото затлъстяване и необходимостта от такъв тип лечение.
До тогава обаче тя ще си остане метод на лечение без алтернатива.
Този факт се потвърждава от рандомизираните проучвания по проблема през последните 10 години.

Вижте цялата презентация:

Презентация


Повишен риск от заболявания при болестно затлъстяване

Статии  

Таблица 1: Научно установен повишен риск за пациенти с болестно затлъстяване да развият следните придружаващи заболявания:

Заболяване Жени Мъже
Type II diabetes 12.7 5.2
Hypertension 4.2 2.6
Myocardial Infarction 3.2 1.5
Cancer of the colon 2.7 3.0
Angina 1.8 1.8
Gall bladder diseases 1.8 1.8
Ovarian cancer 1.7
Osteoarthritis 1.4 1.9
Stroke 1.3 1.3

Таблица 2: Полза от намаляване на теглото с 10 килограма:

Кръвно налягане Намаляване на теглото с 10 килограма
Ангина 91% reduction in symptoms
33% increase in exercise tolerance
Липиден профил: 10% fall in total cholesterol
15% fall in LDL-cholesterol
30% fall in triglycerides
8% increase in HDL-cholesterol
Диабет тип 2 >50% reduction in risk of developing diabetes30-50% fall in fasting blood
15% fall in glycosylated haemoglobin

Затлъстяването прогнозиране на смъртта

Статии  

Повечето пациенти, които се подлагат на бариатрични операция са жени със затлъстяване, въпреки че мъжете са по-изложени на риск, особено ако тези хора са пушачи и имат диабет, според проучване, публикувано в JAMA .

Не само, че резултатите потвърждават, че BMI не е най-добрият начин да дават предимство на пациенти за бариатрични хирургия, те очертават, които трябва да имат по-голям достъп до операция.

„Ако сте жена непушач без диабет, което, между другото, се среща по-общо в целия свят, вие имате най-малък риск“, заяви главният изследовател на проучването, Raj Padwal от Факултета по медицина и стоматология, Университета на Алберта. „Bariatric хирургия най-често се прилага на по-млади жени, непушачите, които нямат диабет. „Това е проста математика, която ще предскаже риска на пациента от смърт. Например, ако сте на средна възраст, мъжки пушач с диабет, рискът от смърт след десет години е десет пъти по-висока от един млад, женски индивид, непушач, който не е болен от диабет, независимо от BMI. „

Изследователите са създали прост калкулатор: риск от смърт, така че лекарите могат да използват за определяне на риска от смърт при пациенти, отговарящи на условията за бариатрични хирургия, чрез въвеждане на възраст, пол, тютюнопушене и дали пациентът има диабет.

Прочети повече


Хепатотоксичност, предизвикана от билкови препарати

Некатегоризирани  

През последните години нарастват съобщенията за хепатотоксични реакции от билкови препарати и хранителни добавки, приемани за корекция на теглото и проявите на метаболитен синдром. Ние докладва- ме 2 случая на остро токсично чернодробно увреждане (остър хепатит) от смесен тип. Диагнозата е по- ставена на базата на критериите за лекарствено индуцирано чернодробно заболяване, приети от Българско- то дружество по астроентерология и е изключена друга причина за чернодробното увреждане. При първия случай – жена на 39 г. възможна причина за наблюдаваната хепатотоксична реакция е приемът на „Липоре- дукт плюс”, който съдържа сух екстракт от стрък от цариче, кори от зърнастец, корени от ревен, корени от сена, както и ябълков оцет на прах, а при втория (жена на 36 г.) – билковата комбинация „Златно чудо” която включва пчелен мед, екстракти от елеутерокок, червена боровинка, глог, бял равнец, лайка, бял трън и ленено семе. Проследяването на пациентките показа благоприятен изход с отзвучаване на симптомите и нормализиране на чернодробните ензими, билирубина и протромбиновото време. Лицата с наднормено тегло, затлъстяване и чернодробна стеатоза или друго чернодробно заболяване трябва да бъдат предупреж- давани за възможни нежелани реакции при прием на билкови препарати. Те трябва да се търсят активно. Незабавното спиране на приема на подозираното хепатотоксично вещество ще намали тежките случаи.

Прочетете цялата статия по-долу:

Bioproducts Toxic for Obesity Reduction


Епидемията на затлъстяването!

Некатегоризирани  

Проучване на нововъзникващи стратегии за контрол на теглото и намаляване на риска от CME / CE

Джордж Брей, MD, MACP; Робърт Кушнер, MD; Donna Ryan, MD, FACP; Луи Aronne, MD, FACP

CME / CE Издаден: 12.28.2009; Важи за кредит чрез 28.12.2010

Това CME / CNE / Комисия на ЕП дейност се основава на слайдове и лекции, представени от преподаватели в симпозиум „епидемията на затлъстяването! Проучване възникващи стратегии за контрол на теглото, намаляване на риска“ на 26 октомври 2009 г. в Marriott Wardman Park Hotel във Вашингтон , окръг Колумбия.
Прочети повече


Хирургично лечение на болезнено затлъстяване / бариатрична хирургия /

Некатегоризирани   , , ,

РЕЗЮМЕ

на началния 5 годишен опит: 2005 – 2009 година

Болезненото затлъстяване е мултифакторно заболяване, при което важна роля играят наследствеността и условията на околната среда. Бариатричната хирургия не лекува причината за болезненото затлъстяване, но към момента се явява най-ефективния метод за значително редуциране на телесното тегло. В своята практика приложих основно 4 вида хирургични операции за редуциране на килограмите  при Индекс на телесно тегло над 35:

а/ поставяне на “Gastric banding” пръстен – 81 болни
б/ вертикална гастропластика – 114 болни
в/ ръкавична резекция на стомах – 15 болни
г/ стомашен бай-пас – 76 болни

Прочети повече


Информирано съгласие на пациент за бариатрична операция

Статии  

/ съгласно изискване на Евроепйската Асоциация за Хирургия за Отслабване – IFOS /

Прочети повече