Бариатрична хирургия пет годишен опит за и против приложението и

Презентации  
Ивайло Цветков, Йордан Бирданов, Иван Юруков, Красимир Шопов
Хирургично Отделение
МБАЛ “ Доверие”София

 

Бариратричната хирургия – тоест хирургията за отслабване при пациенти с Индекс на Телесното Тегло над 35 е възникнала като такава през 1978 година в САЩ.
Мейсън забелязал, че пациенти след резекция на стомаха по Билрот 2 или гастректомия губят занчителна част от теглото си.
Бариатричната хирургия в наши дни се явява в развитите страни важен елемент от стратегията им за национална сигурност. / Доклад на Пентагона от февруари 2010 г./

1. През 2006 година в САЩ са били извършени 150 000 стомашни бай-паса за редуциране на теглото при болестно затлъстяли пациенти, а през 2008 година 220 000 бариатрични операции.
2. В Западна Европа тези процедури са 3 пъти по-малко, но за сметка на това са били поставени над 14 000 “ Lap-band” системи през 2006 година и през 2008 година са осъществени 46 000 операции за отслабване.

Бариатричната хирургия не лекува причината за болестното затлъстяване, но към момента се явява най-ефективния метод за значително редуциране на телесното тегло.
Може би в близко бъдеще ще може да се контролират хормоните, отговорни за болезненото затлъстяване и необходимостта от такъв тип лечение.
До тогава обаче тя ще си остане метод на лечение без алтернатива.
Този факт се потвърждава от рандомизираните проучвания по проблема през последните 10 години.

Вижте цялата презентация:

Презентация

Добави коментар

Трябва да сте вписани за да публикувате коментари