Епидемията на болестното затлъстяване – световно бедствие към 2030 година

Статии  

В България бариатрична и метаболитна хирургия са били развивани през 80те години на миналия век, като в 4 болници са прилагани разновидности на илео-илеалните бай-пасове или некоригируемя стомашен пръстен и само в една /проф. Баев/ е прилагана операцията на Скопинаро – билио-панкреасната диверсификация. Има и защитена дисертация на такава тема през 1984 година в тогавашната болница ИСУЛ София от проф. Дерижан /10/. С изключение на операцията, извършвана от проф. Баев, всички останали оперативни техники, прилагани в България през онзи период, са отхвърлени и напълно забранени в целия свят през 1991 година – Таблица 3 /11/. Различни проучвания са доказали, че те са опасни за здравето на пациентите и намаляването на тегло е било свързано с прекалено големи метаболитни разстройства, които не е било възможно да бъдат компенсирани в амбулаторни или болнични условия.

През последните 10 години бариатричната хирургия става най-бързо развиващата се хирургия в съвременния свят. Причините за това са както икономически, така и чисто медицински. Според проф. Джеймс от Оксфърд : „Болестното затлъстяване е нормален реактивен отговор на човешкия организъм в резултат на промените в околната среда и на промените в начина на хранене и състава на консумираните храни” /12/.  Проучвания във Великобритания показват, че ако пациент с болестно затлъстяване се оперира до 1 година от поставянето на тази диагноза, на третата година данъкоплатците спестяват между 12 и 15 хил. паунда от лечение на придружаващите заболявания в резултат на приложеното хирургична интервенция, а на петата година тази сума скача на 25 хил. паунда /13/. Само за сравнение – в САЩ през 2010 година са извършени 200 000 операции за отслабване и са отстранени 176 000 жлъчни мехура/14/. Тоест през последните 3 години в страна с 64,2% от населението с болестно затлъстяване,  тези операции са най-честите коремни операции. През 2011 година в Лондон 37% от децата до 11 години са вече с болестно затлъстяване. Ако през последните 20 години на миналия век СПИН-ът бе бича на съвременния свят, то през 30те години на този век болестното затлъстяване и захарния диабет тип 2 ще са най-разпространените болести в световен мащаб и ще обхванат над 500 млн от населението на планетата /15/. Великобритания е най-засегната от проблема с болестното затлъстяване от страните в Европа/16/. Според проучване на британскотото хирургично дружество за лечение на болестното затлъстяване/BOMSS/ и института за социална медицина, ако Великобритания през следващите 3 години не извършва поне 300 000 операции за отслабване годишно и около 500 000 операции след 5 години, има реална опасност здравната система на страната да фалира поради невъзможност да изплаща лечението на усложненията на пациенти с болестно затлъстяване /17,18,19/. Икономически погледнато хиругичното лечение на болестното затлъстяване се явява най-ефективния метод за медицинско лечение на социално значимо заболяване. Не е сериозно изобщо да коментираме всички останали методи за намаляване на теглото поради убедителни медицински базирани доказателства, че този метод е най-ефективен през годините и с най-малко странични ефекти за здравето на пациента /20/. Като доказателство ще приведем факта, че почти всички лекарства, известни на пазара като средства за редукция на тегло – “Сибутрамин”, “Линдакса”  вече са забранени за употреба в повечето страни от Европа и Северна Америка и само „Ксеникал” е разрешен.Интересно под каква форма се разпространяват у нас продукти от рода на „Витаслим” и  има ли изобщо контрол върху тях? Според проучване в район Framingham, Масачутез /21/ болестното затлъстяване е заболяване на социалната комуникация. Изследвани са 12000 индивиди от 1971 до 2003 година и е доказано, че вероятността сред приятели, роднини и съпрузи на пациенти с болестно затлъстяване да се развие същото заболяване е увеличена съответно с 57,40 и 37%.

Логичен е въпросът къде е България в това отношение и дали наистина мнението на  представители на МЗ и НЗОК, че болестното затлъстяване изобщо не е проблем за страната е наистина официално? Това заболяване според НЗОК  се лекува само консервативно по съответната клинична пътека, а всякакъв вид хирургични интервенции са осакатяващи за пациента! Съгласно член 79 от Закона за здравето, както и Европейската харта за правата на пациента /22/ общоприетите и утвърдени методи за лечение в Европа са валидни и за България като страна член на европейския съюз. През 2006 година на 10ия световен конгрес по Ендоскопска хирургия в Берлин, Европейската Асоциация по Ендоскопска хирургия /EAES/ публикува „Европейски насоки за развитие на ендоскопската хирургия” /23/, базирани на 12 годишен  хирургичен опит в Европа. В това ръководство има основен раздел, посветен на хирургията за отслабване. Едва ли има у нас хирург, който би дръзнал да модифицира или видоизменя и на практика да експериментира с вариации на утвърдени в световната хирургична практика техники за бариатрична хирургия.

Съгласно утвърдени консенсуси на IFOS, EAES, Британския Национален Институт по клинична практика /NICE/ основните показания за този вид хирургия в Европейския съюз са посочени вече на Таблица 1.

Според различни социологически и епидемиологични проучвания болестното затлъстяване засяга близо 30% от населението над 18 години на страната ни, като сред децата до 14 години то е между 11 и 17,5%/24/. Едва ли може да приемем, че България е като остров в Европа, незасегнат от епидемята болестно затлъстяване. За съжаление в медицинските среди у нас почти не получи отзвук провелата се в Албена през 2011 година медицинска конференция на българския клон на BASORD / Българска Асоциация за изследване и лечение на болестното затлъстяване/.  Същата бе като сателитно мероприятие на Европейския конгрес на BASORD само седмица по-късно в Истанбул, Турция. Интересното е, че под натиска на тази нова епидемия и с усилията на BASORD, Европейският съюз отпуска всяка година средства за борба с болестното затлъстяване, но у нас както и много други евро пари и тези потъват в незнайни джобове и за какви ли не измислени палиативни средства за лечение, но не и по предназначение.

Добави коментар

Трябва да сте вписани за да публикувате коментари