Хирургично лечение на болезнено затлъстяване / бариатрична хирургия /

Некатегоризирани   , , ,

РЕЗЮМЕ

на началния 5 годишен опит: 2005 – 2009 година

Болезненото затлъстяване е мултифакторно заболяване, при което важна роля играят наследствеността и условията на околната среда. Бариатричната хирургия не лекува причината за болезненото затлъстяване, но към момента се явява най-ефективния метод за значително редуциране на телесното тегло. В своята практика приложих основно 4 вида хирургични операции за редуциране на килограмите  при Индекс на телесно тегло над 35:

а/ поставяне на “Gastric banding” пръстен – 81 болни
б/ вертикална гастропластика – 114 болни
в/ ръкавична резекция на стомах – 15 болни
г/ стомашен бай-пас – 76 болни

Поставянето на балон в стомаха е също метод за намаляване на теглото, при това напълно безопасен. В отделни случаи поставянето на балона е първи етап от бариатричната операция. Ние поставихме балон на 34 пациенти ИТТ под 34,0 или при такива над 54,0 като първи етап преди операцията. Вертикалната гастропластика като оперативна техника сме приложили в 2 разновидности  – по техника на Маклийн и на Шемпиън. Техниката на “Lap-Band” системата е прилагана при ИТТ от 37,0 до 41,0. Ръкавичната резекция на стомаха е приложена    при пациенти с BMI над 53 и сериозни придружаващи заболявания или при тези над 50 години като евентуална първа операция за отслабване. Стомашният бай пас се смята  в наши дни за “Златен стандарт” в Бариатричната хирургия. Операцията е с най-ефективно следоперативно отслабване. Показана е при пациенти с BMI над 46.5 и на възраст до 50 години.

Всички болни са проследени от 2 месеца до 5 години след операцията. Възрастта им варираше от 17 до 63 години, а индексът на телесното тегло от 37,0 до 64,0. Сериозни следоперативни усложнения – инсуфициенции на анастомози, субдиафрагмални абсцеси, перфорации на стомаха, довели до реоперации са отчетени при 12 болни. Две пациентки – една със стомашен бай-пас и тегло 201 килограма, другата с ръкавична резекция, АSA-III в резултат на няколко придружаващи заболявания и тегло от 153 килограма, починаха на 21ия и 15ия ден след операцията съответно от полиорганна недостатъчност и белодробна емболия. Болните свалиха след операцията от 21,0 до 127,0 килограма в рамките на година – две. С най-добри следоперативни резултати се оказаха стомашния бай-пас и ръкавичната резекция. “Lap-Band”операцията бе с най-добри резултати при пациенти до 38 години, но при нея имаше и най-много късни усложнения – до 1 година след поставяне на пръстена. Бариатричната хирургия има бъдеще у нас. Необходима е по-добра колаборация между хирурзи, диетолози, ендокринолози и гастроентеролози. В Западна Европа болезненото затлъстяване е важен социален проблем и затова е обект на държавна политика. Необходимо е да стане същото и у нас. Над 10% от населението на България се нуждае от хирургично лечение на болезненото затлъстяване. До момента няма в световен мащаб по-ефективен медицински доказан метод за сваляне на толкова много килограми освен хирургичната операция. Хирургичното лечение се смята вече като ефективен метод за лечение на Захарен Диабет 2 тип.

Добави коментар

Трябва да сте вписани за да публикувате коментари