Съвременни изисквания за контрол на въздушната среда в операционната зала

Презентации  
  • Проблемът със стерилността в операционните зали датира от началото на XIX век, когато Игнац Земелвайс и Джоузеф Листер поставят основите на асептиката и антисептиката.
  • Близо два века по-късно проблемите са далеч по-различни, но също така не по-маловажни по отношение стерилността и превенцията на операционните зали от външно и вътреболнично замърсяване.
  • Социалистическият модел на здравеопазване в България през последните 50 години ни отдалечи значително от развитите страни по отношение проектиране, изгражда-не, оборудване и спазване на основни правила при контрола на стерилността в операционната зала.

 

Вижте цялата презентация: 

Презентация

Добави коментар

Трябва да сте вписани за да публикувате коментари