Bioproducts Toxic for Obesity Reduction

Articles, Uncategorized  

През последните години нарастват съобщенията за хепатотоксични реакции от билкови препарати и хранителни добавки, приемани за корекция на теглото и проявите на метаболитен синдром. Ние докладва- ме 2 случая на остро токсично чернодробно увреждане (остър хепатит) от смесен тип. Диагнозата е по- ставена на базата на критериите за лекарствено индуцирано чернодробно заболяване, приети от Българско- то дружество по астроентерология и е изключена друга причина за чернодробното увреждане. При първия случай – жена на 39 г. възможна причина за наблюдаваната хепатотоксична реакция е приемът на „Липоре- дукт плюс”, който съдържа сух екстракт от стрък от цариче, кори от зърнастец, корени от ревен, корени от сена, както и ябълков оцет на прах, а при втория (жена на 36 г.) – билковата комбинация „Златно чудо” която включва пчелен мед, екстракти от елеутерокок, червена боровинка, глог, бял равнец, лайка, бял трън и ленено семе. Проследяването на пациентките показа благоприятен изход с отзвучаване на симптомите и нормализиране на чернодробните ензими, билирубина и протромбиновото време. Лицата с наднормено тегло, затлъстяване и чернодробна стеатоза или друго чернодробно заболяване трябва да бъдат предупреж- давани за възможни нежелани реакции при прием на билкови препарати. Те трябва да се търсят активно. Незабавното спиране на приема на подозираното хепатотоксично вещество ще намали тежките случаи.

Read the whole article below:

Bioproducts Toxic for Obesity Reduction

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.